Skip links

KAKEL OCH KLINKER FIXERING

Nyhet!
Nu finns även en genomskinlig nivåratt som tillåter full synlighet vid montering

Längre ner hittar ni en monteringsvideo som visar hur systemet fungerar.

Olive Sverige kan erbjuda ett helt unikt och innovativt system för montering av större kakelplattor och klinker. Proleveling System är en smart och mycket enkel lösning för att justera både fogdjup och fogbredd på ett effektivt och tidssparande sätt. Systemet fungerar för plattor inom ett spann på 3 till 40 mm och är lätt att använda för såväl novisen som för experten.

Proleveling System består utav två komponenter, en utjämningsbas och en nivåratt som stadigt fixerar plattorna. Utjämningsbasen kommer i tre modeller som används beroende på hur många plattor som möts; linjär-bas för två plattor, T-bas för tre plattor och X-bas för fyra plattor. Basen bestämmer också fogbredden och finns i måtten 1 mm, 2 mm, 3 mm och 5 mm.

KLIC LEVEL

PROLEVEL SYSTEM

MONTERING

Fäst T- eller X-basen i murbruket där plattornas hörn kommer att ligga, komplettera med linjär-basen för att stabilisera plattorna. Placera plattorna mellan utjämningsbaserna och skruva sedan fast dem med hjälp av nivåratten. Nivåratten fixerar enkelt och snabbt plattorna med ett jämnt fogdjup. Till skillnad från många andra monteringslösningar så tillåter Proleveling System dessutom justeringar efterhand, bara skruva nivåratten för att lossa alternativt fästa plattorna ytterligare.

När murbruket har torkat och plattorna ligger stadigt på plats så är det mycket enkelt att sparka, alternativt slå av nivårattarna. Sparka/slå i samma riktning som utjämningsbasens skruvskena. Utjämningsbasen har en skårad rand längst ner vid foten som smidigt bryts av så att skruvskenan kan lossas och tas bort tillsammans med nivåratten, kvar blir endast basens bottenplatta vilket ger ett fullt fogdjup.

Nivårattarna går alldeles utmärkt att återanvända och de passar samtliga basmodeller.