Skip links

Materialegenskaper

Olive Sverige har ett brett utbud av profillister i olika material med speciellt fokus på lister av metall. Våra lister finns i följande material; aluminiumrostfritt stålmässing och PVC. Nedan följer en kort beskrivning av egenskaperna hos de olika materialen samt en tabell med rekommendationer gällande användningsområden. Längst ner hittar du även PDF-filer med faktablad för de olika materialen.

Varför välja en list av metall?

Det finns många fördelar med att välja en list av metall:

  • tåligt material som står emot både fysiska påfrestningar och miljöpåverkan
  • passar i privata och offentliga miljöer, ute såväl som inne
  • lätt att rengöra, samlar inte på sig damm eller annan smuts
  • hög hygienstandard
  • lång livslängd
  • brandsäker
  • oorganisk sammansättning skyddar mot bland annat mögel och skadedjur
  • enkel och snabb att jobba med
  • återvinningsbar

Aluminium

Aluminium är ett tåligt och anpassningsbart material som står emot såväl atmosfäriska som kemiska substanser. Metallen är lätt att jobba med och kan smidigt sågas med en vanlig metallsåg. Murbruk, lim och varianter av dessa kan som våta fräta ytan på metallen som vid montering genast ska rengöras från dessa.

Aluminium rekommenderas för användning i de flesta miljöer, utomhus såväl som inomhus. Beroende på vilken ytbehandling listen har så passar den i olika miljöer. För golv välj natur eller anodiserad yta. Aluminium finns även med ett antibakteriellt ytlager innehållande silverjoner som reducerar den bakteriella förekomsten med 97%.

När aluminium reagerar med syre så skapas ett tunt oxidskikt som skyddar mot korrosion. Anodisering förstärker oxidskiktet.

Vid rengöring och underhåll ska endast syrabaserade eller neutrala rengöringsmedel användas.

Rostfritt stål

Rostfritt stål är en mycket tålig järnlegering som passar för krävande miljöer såväl ute som inne, offentligt som privat. Det går utmärkt att såga rostfritt stål med en 32 tandad metallsåg. Metallen rengörs mycket enkelt och håller en hög hygienstandard.

Metallen innehåller krom som motverkar korrosion. Vid en kromhalt överstigande 11% så skapas en tunn yta av kromoxid som skyddar metallen mot oxidation. Vid skada så återskapas kromoxidskiktet mycket snabbt givet tillgång till syre.

Stålets motståndskraft och kvalitet varierar beroende på kromhalten; mer krom, mer motståndskraft. Olive Sverige erbjuder tre kvaliteter av rostfritt stål med varierande tålighet mot kemikalier och yttre påverkan enligt följande:

AISI 430: Begränsad tålighet mot frätande substanser och slitage. Rekommenderas för mindre krävande miljöer inomhus där den estetiska karaktären av rostfritt stål önskas.

AISI 304: Extremt tålig mot kemiska och atmosfäriska substanser, kalk, murbruk, lim och vardagliga rengöringsmedel. Klarar höga såväl som låga temperaturer. Rekommenderas för krävande miljöer inomhus och utomhus samt i miljöer som har krav på hygien och kemisk tålighet så som t.ex. sjukhus och matbearbetning. Passar ypperligt i såväl offentliga som privata miljöer. Våra lister säljs som standard i denna kvalitet.

AISI 316: Extremt tålig mot kemiska och atmosfäriska substanser, kalk, murbruk, lim och vardagliga rengöringsmedel. Även resistent mot klor och salt. Klarar höga såväl som låga temperaturer och miljöer med hög fuktighet. Rekommenderas för extremt krävande förhållanden samt för klor- och salthaltiga miljöer.

När det kommer till rostfritt stål så är det viktigt att alltid ha koll på vilken kvalitet metallen har. Rostfritt stål finns aldrig som endast “rostfritt stål” utan materialets tålighet och egenskaper kan variera mycket. Var därför noga med att metallen är av den kvalitet som miljön kräver. Det är AISI-värdet som informerar om stålets kvalitet.

Mässing

Mässing är en lätthanterlig legering av koppar och zink som sågas mycket enkelt med en vanlig metallsåg. För att tillåta en enkel och smidig hantering så tillsätts bly i legeringen. Metallen är tålig mot kemiska substanser såväl som mekaniska påfrestningar, med kromad yta så är den även resistent mot ultraviolett strålning och förvittring. Mässing är både brandsäker och tålig mot vatten.

Metallen oxiderar naturligt vilket skapar en skinande yta. Vid kontakt med frätande substanser eller hög fuktighet ökar oxidationen och skapar ytliga fläckar på metallen. Ytan kan återställas genom nötning eller med speciella poleringsprodukter.

Mässing är bakteriedödande och kan med stor fördel användas i sjukhus eller andra miljöer där den bakteriella smittorisken är hög.

Vid rengöring och underhåll använd neutrala rengöringsmedel för natur eller polerad yta och syrabaserade rengöringsmedel för kromad yta.

Mässing kan med stor framgång återvinnas.

PVC

PVC är en plast som skapas genom att klor och eten blandas. Materialet är mycket anpassningsbar, lättskött och tåligt med många användningsområden och en lång livslängd. Rekommenderas för användning inomhus.

PVC klarar temperaturer upp till 60 ̊C och är tåligt mot kemiska substanser, lösningsmedel, UV-strålning, smällar/stötar och brand. Tack vare det icke organiska materialet så påverkas PVC inte heller av rost, ruttnad, mögel eller skadedjur. Materialet som används till våra PVC-lister är miljövänligt sammansatt och fritt från bly.

Vid rengöring och underhåll använd vanligt rengöringsmedel. Undvik kontakt med arener (t.ex. transformatorolja), ketoner (t.ex. aceton) och estrar (t.ex. konstgjorda smakämnen).

Användningsområden

Nedan syns en tabell med grundläggande användningsområden för samtliga material. Notera att detta endast bör användas för en ungefärlig analys och att variationer förekommer. Vi hjälper gärna till vid funderingar kring materialval!

Material Inne Ute Golv Vägg Hög trafik Kontakt med mat Hög kemisk påverkan Pool Termiska miljöer Marina miljöer
Rostfritt stål
AISI 430
Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Rostfritt stål
AISI 304
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Rostfritt stål
AISI 316
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Natur

mässing

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Polerad

mässing

Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Kromad

mässing

Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Natur

aluminium

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Anodiserad/

polerad

aluminium

Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
PVC Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja